top of page

דוגמת הספר והיצירה הנלווית

סרטון קצר של דיפדוף בספר

ספר/אלבום אמנות קטן ומקסים 
הכולל תיאורים מהפנטים, שירים קצרים ויצירות אמנות.
הספר חתום וממוספר וכולל גם עבודת אמנות חתומה.

מאת אבי תל

מהדורה מיוחדת זו כוללת 100 ספרים בלבד בכריכה קשה, הספרים ממוספרים וחתומים ולהם מצטרפת יצירת אמנות חתומה. כל יצירה שונה מרעותה.
ניתן לבחור אחת מתוך עשר היצירות המופיעות בעמוד זה.
הן הספר והן ויצירה חתומות ע״י האמן וכל ספר וכל יצירה מאגדים מוטיבים יחודיים לעותק היחודי אותם אתם מזמינים.

החל מ-55 ₪

אבי תל

אנא בחרו אחת מתוך היצירות שיצורפו לספר:

bottom of page