top of page
Leaves Shadow
book2_edited_edited.png

שני הספרים של אבי תל

מוזיקה (2021)

ספר מלא שגיאות (2024)

 

מוזיקה (2021)
"את מוזיקה כתבתי כרומן בהמשכים. אין בו התחלה ואין לו סוף.
אלו הם המקצבים אשר בליבי והלכי הרוח הנעים בראשי. ותו לא." 
- אבי תל
הרומן "מוזיקה נכתב כיצירה מוזיקלית וכך גם כדאי להקשיב לו.
אבי תל החל בכתיבת הטקסט לרומן במהלך שנת 2018, בד בבד עם פרץ יצירה מוזיקלי גדול. הטקסט בספר הנו נהר של זרם תודעה, המוביל את הקורא ואת המאזין בתוך מסע של הלכי רוח, צבעיו ורגשות הנמצאים בתנועה מתמדת והמשתנים לבקרים.
ספר מלא שגיאות, שירים שבורים ואפילו ציורים (2024)

מחזור ״שירים שבורים״ מערבל מסע בין הריסות ואיחוי, בין שברים לבין דרכה המופשטת של המחשבה. משפטים שנשאבו מתוך מפץ שירים של אבות השירה ונדבקו להם יחדיו לקונסטרוקציות חדשות. כמו מוזיקה.

כל שיר שבור בנוי ממקבץ שירים של משוררים שונים. מנוגדים. ופלסטרים של מילים חדשות מאחות את הפצעים.
 

כל הקולאז׳ים הדיגיטליים המאוגדים בספר גם הם פרי יצירתו של אבי תל.

ברכישת הספרים תקבלו יצירה דיגיטלית מקורית וחתומה לבחירתכם

250 ₪

יצירות לבחירה:

bottom of page